Onderzoek en educatie

Niet alleen het delen van kennis is van belang, maar tevens het generen van wetenschappelijk onderbouwde kennis. Er is binnen de wetenschap nog erg weinig bekend op het gebied van de effecten zonneparken op de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Daarom speelt Gutami een proactieve rol op het gebied van educatie, studie en onderzoeksmogelijkheden.

Samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) en Hogeschool Van Hall Larenstein

Gutami support Wageningen University & Research (WUR) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek rondom biodiversiteit, bodemkwaliteit en innovatieve zonneparken. Tevens  worden studenten uitgenodigd actief te participeren in de ontwikkeling en het beheer van het Zonnepark. Een voorbeeld hiervan  is onze samenwerking met de Hogeschool Van Hall-Larenstein rondom Zonnepark IJsselpoort. Lees meer.

PV-Educatie op Scholen

Gutami streeft naar een interactief zonnepark. Gutami biedt scholen rondom haar zonneparken aan om enkele lessen te verzorgen, mogelijk in combinatie met een veldbezoek. Zo maken de kinderen en jongeren op een laagdrempelige en interactieve manier kennis met zonne-energie.