Zonnepark Froombosch

Gemeente Midden-Groningen

Gutami ontwikkelt ten oosten van het Froombosch nabij Kolham een zonnepark op 73 hectaren.  Ruim een kwart van het oppervlak zal worden besteed aan landschappelijke en ecologische inpassing in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.

Projectfase

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

Exploitatie

Facts en Figures

72/54

Perceel grootte Ha bruto / netto

185.000

Panelen

83

MWp geïnstalleerd vermogen

38.000

Ton vermeden CO2 per jaar

23.000

Huishoudens