Zonnepark Meierijstad

Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft vastgesteld dat er naast besparing ook duurzame energie moet worden opgewekt om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Om zonnevelden op een zorgvuldige manier in te passen heeft de gemeente een tender uitgeschreven voor 50 ha in 2020, met een afwegingskader, op basis waarvan initiatief plannen kunnen worden beoordeeld. Gutami heeft binnen dit kader een initiatief ontwikkeld.

Projectfase

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

Exploitatie

Facts en Figures

12/11

Perceel grootte Ha bruto / netto

36.000

Panelen

16

MWp geïnstalleerd vermogen

7.500

Ton vermeden CO2 per jaar

5.300

Huishoudens