Zonnepark IJsselpoort

Gemeente Rheden

Gutami heeft de hogeschool Van Hall Larenstein opdracht gegeven om op het terrein van de oude steenfabriek De Groot te Velp, langs de IJssel een creatief ontwerp te maken voor een recreatief zonnepark met veel accenten voor landschappelijke inpassing.

Projectfase

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

Exploitatie