Zonnepark Wijchen

Gemeente Wijchen

De ambitie van de gemeente Wijchen is om in 2030 energieneutraal te zijn en minimaal 30 ha zonneparken te realiseren. Om het buitengebied op een zorgvuldige manier van zonnevelden te voorzien heeft de gemeente een tender uitgeschreven. Via randvoorwaarden en aandachtspunten in deze beleidsnotitie wordt sturing gegeven aan initiatiefnemers om te komen tot kwalitatief hoogwaardige zonneparken, die op zorgvuldige wijze in het landschap zijn ingepast. Gutami heeft binnen dit kader een initiatief ontwikkeld.

Projectfase

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

Exploitatie

Facts en Figures

9/8

Perceel grootte Ha bruto / netto

25.000

Panelen

12

MWp geïnstalleerd vermogen

5.200

Ton vermeden CO2 per jaar

3.200

Huishoudens